‘Tussen de oren’ is niet genoeg …

Leren is meer dan opleiden, dat besef dringt inmiddels steeds verder door. Dit blijkt wel uit de aandacht voor 70:20:10. Zie ook mijn KennisWaeijer van 23 oktober 2015. Daarin betoogde ik dat we het idee moeten loslaten dat opleiding dé oplossing is voor een prestatieverbetering.

Afgelopen maand las ik een interessant artikel uit het Jaarboek Compliance 2015. Hierin voeren Edgar Karssing en Ruud van der Mast een dialoog ‘Over e-learning, compliance awareness en collegiaal beraad’, zoals de titel van dit artikel luidt.

In dit artikel gaan zij in op de voor- en nadelen van e-learning bij het kweken van compliance awareness en hoe het moreel debat een belangrijke bijdrage aan deze awareness levert. Een belangrijke conclusie van beide auteurs is dat je moet beginnen bij het uiteindelijke doel dat je wil bereiken – de compliance awareness – en dat je van daaruit bepaalt welke middelen daaraan het beste kunnen bijdragen. Een logische aanpak.

Extra dimensie

Graag wil ik hierbij een dimensie aan hun dialoog toevoegen. We moeten volgens mij namelijk nog een extra stap zetten. Dat komt omdat ik een ander uiteindelijk doel zie.

Mijn uiteindelijke doel is dat medewerkers de juiste beslissing kunnen nemen zodra zij met een compliance-vraagstuk in aanraking komen. Daarvoor zijn de stappen die Karssing en Van der Mast beschrijven noodzakelijk, maar er is meer.

Stappen naar dit doel

Allereerst moet de medewerker natuurlijk weten dat er überhaupt iets geregeld is. Kennis van de regelingen en codes die op hem van toepassing zijn, is dus van wezenlijk belang. E-learning kan hierbij een belangrijke rol spelen, zeker bij de grotere organisaties.

Vervolgens is het van belang dat deze medewerkers begrijpen wat met de regel wordt beoogd. Wat is het idee achter de regel? Dit moeten zij weten om te kunnen inschatten of zij het risico lopen de regel te overtreden. De geest van de regel is immers vaak makkelijker te onthouden dan de letter.

Ook hiervoor kan je e-learning inzetten. Maar het is vooral belangrijk met elkaar het gesprek aan te gaan over de invloed van deze regel op jouw dagelijkse functioneren. Welke keuzes maak je en waarom? Het moreel debat zoals door Edgar Karssing beschreven, speelt hierbij een grote rol. Het leert je met elkaar dilemma’s te bespreken.

Er is echter meer

Daarmee ben je er nog niet, is mijn overtuiging. Dan bedoel ik niet dat ik de tone and behaviour at the top mis. Die zijn vanzelfsprekend van wezenlijk belang. Ik bedoel het veel praktischer. De medewerker moet de regeling namelijk ook kunnen vinden. Natuurlijk staat die ergens op intranet, maar daar staat zoveel en bovendien heb je intranet niet altijd bij je. Hoe kan dat dan wel?

Enters the 70…

De stappen tot nu toe betreffen de 10 en de 20 uit 70:20:10: georganiseerd leren en leren door samen te werken. Maar hoe zit het dan met de 70? Zou het niet makkelijk zijn wanneer je een simpele tool hebt die je altijd bij je hebt – op je smartphone bij voorkeur – en waarmee je aan de hand van een paar stappen kan nakijken hoe het ook alweer zat met die regeling of gedragscode. Inclusief handelingsadvies of -richtlijn.

Dat werkt natuurlijk alleen voor regels en codes die voldoende eenduidig zijn. Het advies ‘neem contact op met compliance/jouw leidinggevende’ kan echter ook een uitkomst zijn. Of: ‘bespreek dit met een collega’.

Voor als het even niet tussen de oren zit

Al met al is mijn uiteindelijke doel dus niet dat we moeten zorgen dat de regels ‘tussen de oren van de medewerkers komen’. Ik vind het belangrijker dat zij zich daadwerkelijk aan de regels kunnen houden.

MarkvandeWeijer_KennisWaeijer_kop_def-gr
Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal profiteren van het delen van kennis. Daarom wil ook ik mijn kennis en ervaring op het snijvlak van kennisoverdracht, financiële en zakelijke dienstverlening en innovatie graag met u delen.

Nieuwsgierig?