Rekening houden met biases bij beleggingsadvies, hoe doe je dat?

Hoe hou je als financieel adviseur of beleggingsadviseur in de advisering nu het beste rekening met de effecten van ‘gedragsfouten’ – biases zoals de behavioral finance dat noemt? Michael Pompian geeft hierop antwoord in zijn boek Behavioral Finance and Investor Types.

Pompian

In mijn vorige KennisWaeijer beschreef ik al kort de verwijzing die prof. Marc De Ceuster maakte naar het boek van Michael Pompian. Professor De Ceuster heeft de benadering van Pompian geïntegreerd in zijn aanpak van goals-driven advies. Hieronder treft u de hoofdpunten aan uit de samenvatting die ik van het boek van Pompian heb gemaakt. Een link naar de hele samenvatting deel ik graag met u. Zie onderaan dit bericht.

Belangrijkste biases

Pompian heeft de biases beschreven die hij het meest van invloed vindt op het gedrag van beleggers, onderverdeeld in twee categorieën: cognitieve en emotionele biases. Het type bias bepaalt hoe je een klant het beste kan benaderen.

Vier typen beleggers

Verder onderscheidt Pompian vier typen beleggers met elk hun kenmerken en de biases waar zij het meest gevoelig voor zijn. Deze vier typen zijn:

  • preservers
  • followers
  • independents
  • accumulators

Door de typen beleggers te combineren met hun dominante biases en rekening te houden met hun vermogenspositie, komt Pompian tot vier kwadranten en twee manieren om te reageren: moderate en adapt.

In zijn boek heeft Pompian vragenlijsten opgenomen waarmee je kan bepalen of een belegger gevoelig is voor bepaalde biases.

BMAA

Op basis van de analyse van de klant geeft Pompian aan hoe de asset allocatie zou moeten worden aangepast zodat deze rekening houdt met de biases van de klant. Hij noemt die aangepaste asset allocatie Behaviorally Modified Asset Allocation.

Hele samenvatting lezen?

In mijn samenvatting heb ik de biases en typen beleggers verder uitgewerkt in twee overzichtelijke tabellen. Hier vindt u de complete samenvatting van vier A4-tjes inclusief de twee uitgewerkte tabellen.

MarkvandeWeijer_KennisWaeijer_kop_def-gr
Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal profiteren van het delen van kennis. Daarom wil ook ik mijn kennis en ervaring op het snijvlak van kennisoverdracht, financiële en zakelijke dienstverlening en innovatie graag met u delen.

Nieuwsgierig?