Brancheorganisaties

Vakbekwame medewerkers maken het verschil voor hun klanten. Daarvan bent u overtuigd en daar maakt uw organisatie zich sterk voor. Niet (alleen) omdat het wettelijk moet, maar vooral omdat u het belangrijk vindt. U wilt deskundigheid op een moderne en efficiënte manier bevorderen en borgen. Tegen redelijke kosten voor uw leden of deelnemers. De professional heeft immers weinig tijd en moet al zoveel.

Hebt u zelf niet voldoende deskundigheid of capaciteit in huis, of helpt het wanneer u een onafhankelijke derde kunt inzetten voor uw projecten? Ik heb uitgebreide ervaring met verschillende brancheorganisaties en met de eisen aan vakbekwaamheid en geschiktheid uit de Wft en vanuit DSI. Deze ervaring zet ik graag in om uw organisatie verder te helpen.