Naar een nieuwe aanpak …

In deze KennisWaeijer wil ik graag drie algemene trends met u delen en kort weergeven wat volgens mij hun invloed is op leren.

Verandering op drie hoofdthema’s

Ik zie drie belangrijke trends die van invloed zijn op leren:

  • technologische ontwikkelingen
  • de manier waarop wij ons in het werk organiseren
  • maatschappelijke ontwikkelingen

Hieronder geef ik kort wat voorbeelden per thema.

Allereerst veranderingen in de technologie. We hebben overal en altijd toegang tot informatie, we weten meer van de werking van het brein, nieuwe technieken maken het mogelijk om leren efficiënt te personaliseren, start-ups lanceren nieuwe manieren om informatie te ontsluiten en de individu kan steeds meer zelf kiezen hoe en waar hij leert.

Ook verandert de manier waarop bedrijven zich organiseren. Denk hierbij ‘ont-manager-ing’ van de organisatie. Hierdoor komt de verantwoordelijkheid meer en meer bij de individuele medewerker en diens team te liggen – ook voor professionele groei. We werken steeds meer agile en verwachten ook dat leren agile kan. Daarbij komt de flexibilisering van de arbeidsrelatie. De vele zzp’er moeten zelf hun leerproces organiseren en deskundig en vakbekwaam zijn willen ze überhaupt worden ingehuurd.

Ten derde zijn er ook maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op leren. We moeten allemaal langer doorwerken en dus ook inzetbaar blijven; gelukkig zijn we ook gemiddeld langer fit. Maar ook de connectedness en maatschappelijke betrokkenheid aan de ene kant en individualisering aan de andere kant hebben invloed op hoe we met elkaar kennis delen.

Invloed op leren

Voorbeelden hoe deze trends het leren beïnvloeden, zijn mobile learning, social learning, 70:20:10, 21st century skills, just in time – for me – enough – in place en ROI van leren en ontwikkelen. Deze ontwikkelingen worden aangejaagd door de start-ups die hierop inspelen en bestaande modellen omver (willen) werpen.

Hoe kunnen wij – mensen met een liefde voor leren – hier nu het beste op inspelen?

Volgens mij zijn twee zaken van belang.

Ten eerste moeten we het idee loslaten dat een opleiding de oplossing is om tot de gewenste prestatieverbetering te komen. Leren in organisaties vindt vooral plaats tijdens en door het werk. In hun recente boek702010 naar 100% performance’ geven Jos Arets, Vivian Heijnen en Charles Jenning goed weer hoe learning en development uit de ‘trainingsbubbel’ moet stappen om relevant te blijven.

Ten tweede is het van belang snel en flexibel (deel)oplossingen te ontwikkelen waarmee de business betere resultaten kan bereiken – agile dus.

Lastig? Jazeker. Vooral als je bedenkt hoe anders dit is dan denken in doorlopende leerlijnen, curriculumontwikkeling op basis van kwalificatiedossiers en functieprofielen.

Maar het kan wel.

MarkvandeWeijer_KennisWaeijer_kop_def-gr
Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal profiteren van het delen van kennis. Daarom wil ook ik mijn kennis en ervaring op het snijvlak van kennisoverdracht, financiële en zakelijke dienstverlening en innovatie graag met u delen.

Nieuwsgierig?